• ANBI

ANBI

ANBI en De Noordwester.

De Noordwester, is onderdeel van Stichting De Noordwester en door de belastingdienst als ANBI aangewezen. Het fiscaal nummer van Stichting De Noordwester is 8082.97.259.

Meer informatie over de ANBI status

Een periodieke schenking aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is jaarlijks geheel aftrekbaar van het belastbaar inkomen.

ANBI gegevens De Noordwester