• International Wadden Sea School

International Wadden Sea School

De 'International Wadden Sea School'… (ofwel Internationale Waddenzeeschool) …is een educatief programma voor leerlingen die wonen in landen grenzend aan de Waddenzee, zoals Duitsland, Denemarken en Nederland. Door leerlingen internationaal de wadden te laten beleven, waarbij natuur en cultuur centraal staan, wil de IWSS ervoor zorgen dat er een jonge generatie zal opgroeien die zich op grenzeloze wijze in zullen zetten voor de bescherming van de Waddenzee. De IWSS is in 2003 opgericht door de 'Trilaterale Coöperatie ter Bescherming van de Waddenzee' en verschillende natuurbeschermingsorganisaties.

Schoolreizen met unieke leermomenten. Op schoolreizen en veldexcursies in de grenzeloze Waddenzee, leren leerlingen op verschillende manieren hun gezamenlijke natuurlijke en culturele achtergronden kennen. Ook leren ze de Waddenzee te bekijken in een internationale context. Een netwerk van NME-centra (Natuur -en Milieu Educatie) langs de kust en op de eilanden van de Deense, Duitse en Nederlandse Waddenzee hebben een gevarieerd aanbod van interessante bestemmingen met verschillende activiteiten rondom de thema's landschap en omgeving, cultuur en geschiedenis en nationale alswel internationale bescherming van de Waddenzee.Geïnteresseerd in het aanbod van de Internationale Waddenzee School? Bezoek de website: www.iwss.org