• Stichting Waddencentra

Stichting Waddencentra

Stichting Waddencentra bestaat uit de 5 wadden-werelderfgoedcentra op de Nederlandse waddeneilanden.
Stichting Waddencentra heeft de afgelopen een aantal educatieve projecten opgezet.

De Waddenzeeschool is het gezamenlijke educatieve portaal van de Nederlandse waddencentra, mogelijk gemaakt door de Regeling Draagvlak Natuur. Voor meer informatie kijk op www.waddenzeeschool.nl

De website www.waddenindeoorlog.nl is een ander project van de stichting. Op deze website krijg je een goed overzicht van de waddeneilanden tjdens de WOII.

In november 2008 heeft de stichting het projectenboek Wad'n erfgoed WOII uitgebracht. In dit boek worden gezamenlijke projecten, maar ook projecten van de afzonderlijke eilanden voorgesteld en uitgewerkt.

Op dit moment wordt er o.a. gewerkt aan de projecten: Waddengebied in de oorlog
Ambassadeurs van Waddenzee Werelderfgoed
Beide projecten hebben een possitieve beoordeling van het waddenfonds gekregen