• Stichting De Noordwester

Stichting De Noordwester

De Noordwester, waddencentrum en zeeaquarium is onderdeel van stichting De Noordwester. 
Behalve het waddencentrum en zeeaquarium heeft de stichting ook een internetcafé en een excursiebureau.
Daarnaast is stichting De Noordwester bezig om Stelling 12H ( een bunkerstelling van de Duitsers uit de WOII) open te stellen voor het publiek.

Het bestuur van Stichting De Noordwester wordt gevormd door: 
Dick Visser (voorzitter) 
Harry van Keulen (secretaris)
Sonja Vrijenhoek (penningmeester
Jan Koning jr.
Jan Lever

Op deze pagina vind je informatie over organisaties en stichtingen waarmee wij samenwerken.