Foto's

Het is niet toegestaan foto's van deze website te gebruiken, kopieren of op wat voor manier ook te reproduceren zonder schriftelijke toestemming van De Noordwester waddencentrum en zeeaquarium.
Bij gebruik van foto's van deze website zonder toestemming zal bij constatering een factuur worden gestuurd.