• Waddenzee werelderfgoed

Waddenzee werelderfgoed

In juni 2009 zijn alle buitendijkse delen van het Nederlandse en Duitse waddengebied opgenomen in de lijst van Werelderfgoederen van  UNESCO als Waddenzee werelderfgoed. Op die lijst staan ook andere belang-rijke natuurgebieden, zoals het Great Barrier Reef in Austalië en de Grand Canyon in de Verenigde Staten. Het Deense deel van de Waddenzee behoort nog niet bij het werelderfgoed maar is wel tot Nationaal Park uitgeroepen.

Lange tijd was er veel weerstand tegen de erfgoedstatus van het waddengebied onder de Nederlandse bevolking. Men was bang voor nieuwe beperkende maatregelen. Natura 2000 en de vogel- en habitatrichtlijnen hadden de bewoners al veel beperkingen opgelegd. Toen duidelijk werd dat de bewoonde delen van het waddengebied niet onder de status zouden gaan vallen nam die weerstand al aardig af. Bovendien drong langzaam bij de bewoners door dat het grenzen aan een werelderfgoed wel eens een prima reclameslogan zou kunnen zijn voor de recreatiesector. Hierna lieten steeds meer mensen hun bezwaren vallen.

Nederland kent momenteel 9 gebieden en/of gebouwen die op de Unesco Werelderfgoed lijst staan:

- Voormalig eiland Schokland
- Rietveld-Schröderhuis
- Droogmakerij de Beemster
- Stelling van Amsterdam
- Kinderdijk
- Woudagemaal
- De Waddenzee
- De Amsterdamse grachten
- Willemstad (Curacao)

Voor meer informatie over het werelderfgoedgebied de Waddenzee kijk op http://www.waddensea-worldheritage.org/nl