• Kroonspolder excursie

Kroonspolder excursie

Stap in de wondere wereld van vogels en planten op een bijzonder stukje Vlieland.
Vogelliefhebbers moeten dit meegemaakt hebben. Dit prachtige natuurgebied kunt u alleen betreden tijdens een excursie onder begeleiding van een gids van Staatsbosbeheer.
Omdat er tijdens hoogwater veel vogels rusten in dit gebied kan een excursie alleen tijdens laag water plaatsvinden.
Op sommige dagen is het tij erg ongunstig en dan gaat de excursie via de vogelkijkhut naar de doorbraak.

 


Waar zout en zoet elkander raken
woont de elegante kluut.
Bruine kiekendieven waken,
in de papsloot zwemt een fuut.
Zilte schijnspurrie opent wijd
haar blaadjes voor het licht.
Lamsoor weeft een paars tapijt,
de morgenster sluit haar gezicht.
Met grote trage vleugelslagen,
vliegen aalscholvers naar de zee.
Door wind en water steeds gedragen,
brengen zij voedsel voor hun jongen mee.
Glinsterend slik, spiegelend water.
Over het wad in een zachte gloed,
komt de avondnevel nader.
Dan klinkt er in het avondlicht,
als uit de schemering geboren,
een geluid als een zoet gedicht.
Balsem voor mijn ziel en oren.

Trudy Vogel

 

agenda

geen geplande datums bekend