Landelijk trekvogelproject 'Vogeltrackers'

Beste leerkrachten en docenten,

De Noordwester waddencentrum en zeeaquarium biedt je mogelijkheid om mee te doen met het landelijke trekvogelproject ‘Vogeltrackers’. Het project is ontwikkeld voor groep 7 & 8 van het basisonderwijs, en sluit aan bij de kerndoelen voor het natuuronderwijs. Doel van het project is kinderen inzicht te geven in het bijzondere leven van een trekvogel,

waarbij het Nederlandse kustgebied centraal staat als belangrijke tussenstop voor trekvogels. Bij de samenwerkende NME- en kustcentra biedt je het volgende aan:

  • Een veldwerkprogramma bij één van de deelnemende NME- en kustcentra.
  • Lesmateriaal.
  • Een trekvogel reis-doe-krant.
  • Een aantrekkelijke website, www.vogeltrackers.nl waar je ook een lessenserie kunt downloaden en waar je met de klas (of de leerlingen thuis) kunt deelnemen aan de ‘Nationale Trekvogel Competitie’.

Meedoen is eenvoudig. Je maakt een afspraak met het centrum waar je graag veldwerk wilt doen. Het centrum verzorgt de toezending van de leskranten en informeert je over de verdere gang van zaken en de kosten van het veldwerkprogramma. Bij een aantal centra is het mogelijk dat een gastdocent langskomt voor een trekvogelles, bij andere centra wordt deze les op de eigen locatie verzorgd. Veel scholen bezoeken al jaarlijks één van de centra voor een educatieve activiteit of werkweek. Het is mogelijk het trekvogelprogramma aan je jaarlijkse activiteit toe te voegen.

Voor de kosten voor deelname aan dit project project kun je het beste even contact met ons opnemen via 0562-451700.

Met vriendelijke groet namens de samenwerkende NME- en kustcentra,

Marc ter Ellen
Informatiecentrum De Noordwester