• Bunkermuseum Wn 12H

Bunkermuseum Wn 12H

Eerst in het kort even de geschiedenis van de stelling 12H. Het is een bunkercomplex dat tijdens de tweede wereldoorlog door de Duitse bezettingsmacht is aangelegd als onderdeel van de Atlantikwall. Het is niet exact bekend wanneer de stelling gebouwd is, we weten wel dat deze in 1942 in gebruik is genomen. Het doel van deze stelling was het afslaan van een eventuele geallieerde landing op het strand van Vlieland. Dit soort stellingen zijn langs de gehele kust vanaf Noorwegen tot de grens van Spanje gebouwd, in totaal 5000 kilometer kustlijn versterkt met bunkers, kanonnen en mijnenvelden. In de gebieden waar een landing het meest waarschijnlijk was, was de concentratie van bunkercomplexen groter.