• De noordwester gaat sluiten

De noordwester gaat sluiten

Noordwester gaat sluiten
Met pijn in ons hart moeten we
meedelen dat we het Informatiecentrum De
Noordwester gaan sluiten.
Ondanks vele pogingen en toezeggingen
van financiën (Waddenfonds, Provincie
Fryslân, Natuur- en Recreatiefonds,
gemeente Vlieland) blijken de plannen voor
vernieuwing van de Noordwester financieel
niet haalbaar. Er is een poging gedaan
extra fondsen te verkrijgen, onder andere
bij de Vriendenloterij. Helaas is dat niet
gelukt. In alle begrotingen was rekening
gehouden met prijsstijgingen, maar het gat
(ca € 750.000, -) tussen het beschikbare
budget en de aanneemsom voor de
verbouwing is zó groot, dat dit wat ons
betreft onoverbrugbaar is gebleken. Daarnaast zou het in totaal dan gaan om een
bedrag van ruim 2,6 miljoen euro voor een nieuw informatiecentrum. Opties zoals
sommige onderdelen niet realiseren of schrappen was nauwelijks mogelijk omdat het
plan voor de vernieuwing al zeer minimaal was. Een extra lening zou later niet uit de
exploitatie terugbetaald kunnen worden.
Dit besluit heeft hele zure consequenties voor De Noordwester. Al jaren wordt
gewerkt aan plannen voor vernieuwing. Afgelopen jaren is vanwege die plannen al
niet meer geïnvesteerd in De Noordwester. Het informatiecentrum kan nu zeker niet
meer de inhoud en kwaliteit beiden die een bezoeker redelijkerwijs mag verwachten
en zal dus definitief sluiten. Dit is vooral zuur voor de medewerkers en vrijwilligers die
er jaren met hart en ziel gewerkt hebben.
Het informatiecentrum vormde de basis van de Stichting de Noordwester. Nu dat
ophoudt te bestaan heeft het bestuur besloten tot een beëindiging van de Stichting
De Noordwester.
Momenteel is er een werkgroep bezig om te kijken of en op welke manier een bezoekerscentrum op Vlieland mogelijk is. Heeft u ideen of wilt u op een andere manier bijdragen dan kunt u contact opnemen met: info@denoordwester.nl